Menu

Barcommissie

Dit is de Activiteitenagenda van Honkbal en Softbalvereniging Blue Birds.
Bijzondere activiteiten worden in deze agenda getoond, zoals:

Een activiteit dient aangemeld te worden door een e-mail te sturen naar bar.beheerder@bluebirds.nl, met vermelding van soort activiteit, benodigde ruimte (veld, bar, hal), dag, tijd, team en contactpersoon. Als het om een teamoverleg of een instructie gaat, waarbij het noodzakelijk is dat er geen andere activiteiten in de bar plaatsvinden, meld dit dan ook. Aanmelding dient gedurende het competitieseizoen minimaal 1 week tevoren gedaan te worden, buiten het seizoen minimaal 2 weken tevoren. De activiteit wordt dan in de agenda opgenomen, en je krijgt een bevestiging van de reservering.